Medore
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби.